Selecteer een pagina

Disclaimer

Hoewel Wilbrink Design bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de onmogelijkheid om de site te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij na voorafgaande toestemming van de auteur en/of Wilbrink Design.

Deze website bevat links naar andere websites. Wilbrink Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Pin het op Pinterest

Deel dit